Spring til indhold

Enderslev Bylau

Bylauets formålsparagraf:

Enderslev Bylau af 1991 har til formål at varetage beboernes fællesinteresser overfor såvel private som det offentlige, samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige, trafikale og kulturelle forhold i Enderslev, og i øvrigt i et hvilket som helst forhold som generalforsamlingen finder formålstjenligt.

Lauets virke bør ske under størst mulig hensyntagen til det landsbymiljø, som er Enderslevs særpræg.

Opfordring til deltagelse i, og brug af:

 • arbejde med at vedligeholde byens smukke gadekær og området omkring
 • arbejde i byens fælles garage for muligheder for brug af dette som værksted
 • fastelavnsarrangement for børn i samarbejde med kirken
 • Skt. Hansaften arrangement
 • sommerfest
 • grillparty
 • juletræsfest for børn arrangeret af juletræskomiteen
 • arbejde med at søge fonde til aktiviteter, f.eks. legeplads på Engen
 • affaldsindsamling
 • mulighed for at medlemmer af bylauet gratis kan låne borde og stole

 

Enderslev Bylaus bestyrelse 2023:
Formand: Povl Gudiksen, tlf.: 27209893, e-mail: povldingud@hotmail.com
Næstformand: Per Ølholm, tlf.: 40284657, e-mail: per.oelholm@gmail.com
Kasserer og sekretær: Steen Egholm, tlf.: 21453316, e-mail: endeslev@mail.tele.dk
Medlem: Flemming Petersen, tlf.: 40185443, e-mail: flepet@stevns.dk
Medlem: Lars Sewerin, tlf.: 26953625, e-mail: info@sewerin-toemrer.dk

Facebook: Enderslev bylau

Internettet: stevnslandsbyer.dk

 

Bylauets aktiviteter i 2023:

 • 02.02.23: Ordinær generalforsamling
 • 19.02.23: Fastelavn i samarbejde med Enderslev Kirke
 • 04.03.23: Åbning af det nye fælles værksted i Garagen på Kærvej
 • 14.05.23: Arbejdsdag ved gadekæret og på Engen
 • 23.06.23: Skt. Hansaften på Engen
 • 19.08.23: Grill-party på Engen
 • 29.12.23: Juletræsfest i Enderslev Forsamlingshus

 

Kontingent:

Der indbetales kr. 130,00 pr. person eller kr. 260,00 pr. husstand til:
Bankoverførsel: 2360 7557679086
MobilePay: 72981

 

Gratis lån af borde og stole:

Kontakt Fin Andersen, tlf.: 22848405, e-mail: fin9033@gmail.com

 

Gratis brug af fællesværkstedet i Garagen på Kærvej:

Her kan du nu lave en masse forskellige ting. Kontakt en fra bestyrelsen så du kan komme ind.

 

Nytårsaften:

Bestyrelsen opfordrer til, at der vises hensyn i forbindelse med affyring af fyrværkeri.