Spring til indhold

Generalforsamling 2023

Enderslev Bylau Generalforsamling torsdag den 02.02.23, kl. 19,00 i
Enderslev Forsamlingshus

Referat: (referatet kan ses i tekst med kursiv)

 1. Valg af dirigent – Anne Harder Larsen valgt
 2. Formandens beretning – ved Povl Gudiksen
  – på vej mod normale tilstande efter perioden med corona – arrangementer og tiltag gennemført i 2022:
  – fastelavn
  – forårs arbejdsdag
  – oprydning via Ren Natur
  – Skt. Hansaften
  – Sommerfest
  – flere gange oprydning i gadekæret
  – arbejde med etablering af fælles værksted i Garagen på Kærvej
  – juletræsfest – tak til flot indsats fra udvalget
  – ny pjece om byen udgivet
  – legat fra Stevns Brands Fond og V. Sigersens fond (udbetalt i 2023) – Bylauets gamle hjemmeside er nedlagt – se i stedet på: stevnslandsbyer.dk
 3. Lauets regnskab fremlægges i revideret stand af kasseren– regnskab godkendt
 4. Fastlæggelse af kontingent.
  – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 130,- pr. person eller kr. 260,- pr. husstand
  – forslag godkendt
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  – Povl Gudiksen – på valg – genvalgt
  – Per Ølholm – på valg – genvalgt
  – Charlotte Panton – på valg – genopstiller ikke. Lars Sewerin nyvalgt
  – Flemming Petersen – ikke på valg
  – Steen Egholm – ikke på valg
 6. Valg af 1. og 2. suppleant
  – 1. suppleant Lars Sewerin – på valg – valgt ind i bestyrelsen. Kristoffer Ørum Nielsen nyvalgt
  – 2. suppleant Simon Nordskov – på valg – genopstiller ikke – Bjørn Kelsen nyvalgt
 1. Valg af revisor/bilagskontrollant
  – Tina Jensen – genopstiller – genvalgt
 2. Valg af revisorsuppleant/bilagskontrollant suppleant – Flemming Rasmussen – genopstiller – genvalgt
 3. Indkomne forslag
  a. Henstilling til overholdelse af sikkerhedsregler omkring affyring af fyrværkeri – læsestof sikkerhedsstyrelsen.
  b. Oprydning dagen derpå efter Nytårs aften – så alt affald er væk senest ultimo dagen.
  Ad a og b) Drøftelse af punkterne. Bestyrelsen skal opfordre alle til at overholde gældende regler, og at man rydder op efter sig så hurtigt som muligt.
  Endvidere opfordrer bestyrelsen til, at man som borgere i byen går direkte til hinanden ved opståede problemer.
  c. Takt og tone ved opslag i Facebook-gruppen – hvem censurerer?
  Ad c) Drøftelse af punktet. Bestyrelsen vil foretage en opfølgning på punktet.
  d. Fartbegrænsning og vejbump i stedet for vejchikaner.
  Ad d) Drøftelse af punktet. Bestyrelsen vil foretage en opfølgning af punktet.

10. Eventuelt

– Bestyrelsen har ansøgt midler i Nordea fonden til mulig etablering af et tingsted ved gadekæret.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Povl Gudiksen – formand
Per Ølholm – næstformand
Steen Egholm – kasserer og sekretær
Flemming Petersen – menigt medlem
Lars Sewerin – menigt medlem

Del på Facebook